กิจกรรม


  •  ช่องทางแสดงความคิดเห็นของผู้รับบริการโรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล

  •  ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพงเพชร

  •  ๒๘ กรกฎาคม วันคล้ายวันบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

  •  โครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงานเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน (Healthy Workplace Happy For Life) โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล ปี 2566

  •  โครงการซ้อมแผนอัคคีภัย โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล ปีงบประมาณ 2566

  06-09-2023   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา
  04-09-2023   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณา เพื่อเข้าปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล ตำแหน่ง พนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา
  18-08-2023   โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฎิบัติงาน เป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการรายเดือน) ตำแหน่ง พนักเปล จำนวน 1 อัตรา
  07-08-2023   ประกาศผลการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง พนักงานบริการ
  03-08-2023   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณา เพื่อเข้าปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา
  20-07-2023   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
  17-07-2023   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณา เพื่อเข้าปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
  14-07-2023   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฎิบัติงาน เป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการรายเดือน) ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา