กิจกรรม


  •  นายแพทย์ สสจ. ลงเยี่ยมพื้นที่

  •  ซ้อมแผน อุบัติเหตุหมู่ 2563

  •  HA 28-10-62

  •  โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล ร่วมต่อต้านการใช้สารฆ่าหญ้า

  •  กิจกรรม 5ส. รพ.ทุ่งโพธิ์ทะเล

  12-11-2019   พิธีเปิด