กิจกรรม


  •  ทำบุญโรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล

  •  ประชุมรับมือ COVID-19

  •  นายแพทย์ สสจ. ลงเยี่ยมพื้นที่

  •  ซ้อมแผน อุบัติเหตุหมู่ 2563

  •  HA 28-10-62