กิจกรรม


  •  ๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต

  •  Big Cleaning Day 64

  •  โครงการซ้อมแผนอัคคีภัย โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล ปีงบประมาณ 2564

  •  โครงการอบรม CPR ปี 2563

  •  อบรมเจ้าหน้าที่ 2P Safety Goal

  30-12-2021   ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคแบบจอสีพร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจน จำนวน 1 รายการ โดย
  15-12-2021   ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการติดตั้งประตูกระจกบานสวิงคู่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  15-12-2021   ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน 1 รายการ
  13-12-2021   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมภายในโรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะล
  13-12-2021   ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ