กิจกรรม


  •  รับนิเทศงานเครือข่ายบริการสุขภาพ (คปสอ.) จังหวัดกำแพงเพชร รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2566

  •  งดการให้และรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่

  •  โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้เจ้าหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในโรงพยาบาล

  •  โครงการ 1 สา 2 สุข ด้วยกีฬา (สามัคคี สุขภาพดี สุขใจ) โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล ปี 2565

  •  Big Cleaning Day ประจำปีงบประมาณ 2565

  28-02-2023   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
  24-02-2023   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณา ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
  24-02-2023   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ, พนักงานช่วยเหลือคนไข้
  21-02-2023   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณา เพื่อเข้าปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล
  09-02-2023   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฎิบัติงาน เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
  09-02-2023   รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน เป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ)
  06-01-2023   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
  04-01-2023   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาเพื่อเข้าปฏิบัติงาน
  02-03-2023   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
  09-02-2023   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2566
  21-11-2022   รายงานผลตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565
  30-09-2022   แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เรื่อง โครงการจัดเช่าชุดอ่านและแปลงสัญญาณภาพ-เอ็กซเรย์ เป็นระบบดิจิตอลทางรังสีการแพทย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  26-09-2022   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2565
  05-09-2022   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565
  26-08-2022   ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการก่อสร้างอาคารห้องน้ำผู้พิการและผู้รับบริการทั่วไป จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  09-08-2022   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565