กิจกรรม


  •  โครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงานเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน (Healthy Workplace Happy For Life) โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล ปี 2566

  •  โครงการซ้อมแผนอัคคีภัย โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล ปีงบประมาณ 2566

  •  รับนิเทศงานเครือข่ายบริการสุขภาพ (คปสอ.) จังหวัดกำแพงเพชร รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2566

  •  งดการให้และรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่

  •  โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้เจ้าหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในโรงพยาบาล

  31-05-2023   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
  29-05-2023   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณา เพื่อเข้าปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
  11-05-2023   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฎิบัติงาน เป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
  28-02-2023   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
  24-02-2023   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณา ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
  24-02-2023   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ, พนักงานช่วยเหลือคนไข้
  21-02-2023   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณา เพื่อเข้าปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล
  09-02-2023   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฎิบัติงาน เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
  02-06-2023   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566
  01-05-2023   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2566
  30-03-2023   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2566
  02-03-2023   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
  09-02-2023   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2566
  21-11-2022   รายงานผลตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565
  30-09-2022   แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เรื่อง โครงการจัดเช่าชุดอ่านและแปลงสัญญาณภาพ-เอ็กซเรย์ เป็นระบบดิจิตอลทางรังสีการแพทย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  26-09-2022   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2565