กิจกรรม


  •  โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระดับคุณภาพ จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

  •  ช่องทางแสดงความคิดเห็นของผู้รับบริการโรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล

  •  ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพงเพชร

  •  ๒๘ กรกฎาคม วันคล้ายวันบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

  •  โครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงานเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน (Healthy Workplace Happy For Life) โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล ปี 2566

  29-11-2023   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
  27-11-2023   ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณา เพื่อเข้าปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
  16-11-2023   โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฎิบัติงาน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
  08-11-2023   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด จำนวน 1 อัตรา
  06-11-2023   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณา เพื่อเข้าปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด จำนวน 1 อัตรา
  30-10-2023   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา
  24-10-2023   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณา เพื่อเข้าปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
  24-10-2023   ขยายเวลา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฎิบัติงาน จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด