กิจกรรม


  •  ๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต

  •  Big Cleaning Day 64

  •  โครงการซ้อมแผนอัคคีภัย โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล ปีงบประมาณ 2564

  •  โครงการอบรม CPR ปี 2563

  •  อบรมเจ้าหน้าที่ 2P Safety Goal

  09-08-2022   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565
  06-07-2022   ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะ
  05-07-2022   ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์(ทางการแพทย์)เครื่องวัดความดันโลหิตทางต้นแขน จำนวน 3 เครื่อง
  05-07-2022   ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดสอดแขน จำนวน 1 เครื่อง
  05-07-2022   ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดสอดแขน จำนวน 3 เครื่อง