ผู้บริหาร
นพ.ปิยะวัตร คำอุไร
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล
เบอร์โทรศัพท์ 055741788
เมนู  ศคอส.รพ.ทุ่งโพธิ์ทะเล  สสจ.กพ.  MIS สสจ.กพ.  HDC สสจ.กพ.   ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
    ภาครัฐ
 PDPA พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  ข้อเสนอแนะ


    กิจกรรม


  •  กิจกรรม songkran ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัว

  •  วันที่ 7 มีนาคม 2567 - วันที่ 8 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเลได้มีการอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย ซ้อมแผนอัคคีภัย

  •  โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระดับคุณภาพ จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

  •  ช่องทางแสดงความคิดเห็นของผู้รับบริการโรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล

  •  ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพงเพชร

  12-01-2024   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฎิบัติงาน ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
  29-11-2023   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
  27-11-2023   ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณา เพื่อเข้าปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
  16-11-2023   โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฎิบัติงาน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
  08-11-2023   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด จำนวน 1 อัตรา
  06-11-2023   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณา เพื่อเข้าปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด จำนวน 1 อัตรา
  30-10-2023   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา
  24-10-2023   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณา เพื่อเข้าปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้