รายละเอียดข่าว

ประเภทข่าว จัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อข่าว ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เนื้อหาข่าว วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรวดเร็วในการให้บริการ ลดการใช้กระดาษ และลดขั้นตอนในการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
รูปภาพ
Download ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
โพสต์เมื่อ 25 ก.ย. 2562