รายละเอียดข่าว

ประเภทข่าว จัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อข่าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เนื้อหาข่าว เพื่อประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ ผู้ชนะการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีเพชรการไฟฟ้าเซลล์ แอนด์ เซอร์วิส โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 68,000 บาท พิจารณาจากเกณฑ์ราคาเสนอต่ำสุด
รูปภาพ
Download ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
โพสต์เมื่อ 25 ก.ย. 2562