รายละเอียดข่าว

ประเภทข่าว จัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อข่าว สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กันยายน 2562
เนื้อหาข่าว เพื่อรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2562
รูปภาพ
Download ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
โพสต์เมื่อ 03 ต.ค. 2562