รายละเอียดข่าว

ประเภทข่าว กิจกรรม
หัวข้อข่าว โครงการอบรม CPR ปี 2563
เนื้อหาข่าว โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล ได้มีการจัดโครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 27-28 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เพื่อความรู้และความเข้าใจการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล
รูปภาพ
Download
โพสต์เมื่อ 08 ก.ย. 2563