รายละเอียดข่าว

ประเภทข่าว รับสมัครงาน
หัวข้อข่าว รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
เนื้อหาข่าว รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฎิบัติงาน เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 8 - 23 ธันวาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ ณ โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล
รูปภาพ
Download ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
โพสต์เมื่อ 08 ธ.ค. 2563