รายละเอียดข่าว

ประเภทข่าว จัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อข่าว ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการหม้อต้มแผ่นความร้อน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 แผ่น (พร้อมแผ่นความร้อน) จำนวน 1 รายการ
เนื้อหาข่าว ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการหม้อต้มแผ่นความร้อน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 แผ่น (พร้อมแผ่นความร้อน) จำนวน 1 รายการ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อีซี่ เอ็กซ์เปอร์ติสท์ โซลูชั่น จำกัด
รูปภาพ
Download ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
โพสต์เมื่อ 18 ก.พ. 2564