รายละเอียดข่าว

ประเภทข่าว จัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อข่าว แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เรื่อง โครงการจัดเช่าชุดอ่านและแปลงสัญญาณภาพ-เอ็กซเรย์ เป็นระบบดิจิตอลทางรังสีการแพทย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เนื้อหาข่าว ประกาศเผยแพร่แผนการจัดเช่าชุดอ่านและแปลงสัญญาณภาพ-เอ็กซเรย์ เป็นระบบดิจิตอลทางรังสีการแพทย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 12 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รูปภาพ
Download ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
โพสต์เมื่อ 21 ก.ย. 2564