รายละเอียดข่าว

ประเภทข่าว จัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อข่าว ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ
เนื้อหาข่าว ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ หจก. เพชรรุ่งโรจน์วัสดุ
รูปภาพ
Download ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
โพสต์เมื่อ 13 ธ.ค. 2564