รายละเอียดข่าว

ประเภทข่าว จัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อข่าว ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน 1 รายการ
เนื้อหาข่าว ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน 1 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ หจก. ศรีเพชรการไฟฟ้า เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส
รูปภาพ
Download ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
โพสต์เมื่อ 15 ธ.ค. 2564