รายละเอียดข่าว

ประเภทข่าว จัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อข่าว ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมภายในโรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะล
เนื้อหาข่าว ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมภายในโรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะล ผู้ที่ได้รับคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วน จำกัด วี.ทีแอนด์ที.คอนสตรัคชั่น โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 455,000 บาท
รูปภาพ
Download
โพสต์เมื่อ 13 ธ.ค. 2564