รายละเอียดข่าว

ประเภทข่าว จัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อข่าว ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เนื้อหาข่าว ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายธุวพันธ์ุ กระต่ายทอง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 269,000 บาท (สองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
รูปภาพ
Download
โพสต์เมื่อ 04 ม.ค. 2565