รายละเอียดข่าว

ประเภทข่าว จัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อข่าว ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการปรับปรุงภูมิทัศน์(งานสวน)ภายในโรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล จำนวน 1 รายการ
เนื้อหาข่าว ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการปรับปรุงภูมิทัศน์(งานสวน)ภายในโรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล จำนวน 1 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นางสาวสายสมร ทองนุช โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 68,000 บาท (หกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
รูปภาพ
Download
โพสต์เมื่อ 17 ม.ค. 2565