รายละเอียดข่าว

ประเภทข่าว จัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อข่าว สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 - ธันวาคม พ.ศ. 2565
เนื้อหาข่าว เพื่อประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างให้ทราบโดยทั่วกัน
รูปภาพ
Download ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
โพสต์เมื่อ 05 ม.ค. 2565