รายละเอียดข่าว

ประเภทข่าว จัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อข่าว ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์(ทางการแพทย์)เครื่องวัดความดันโลหิตทางต้นแขน จำนวน 3 เครื่อง
เนื้อหาข่าว ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์(ทางการแพทย์)เครื่องวัดความดันโลหิตทางต้นแขน จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บ.เอช.ซี.พี จก. โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 10,500 บาท (หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)
รูปภาพ
Download ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
โพสต์เมื่อ 05 ก.ค. 2565