รายละเอียดข่าว

ประเภทข่าว จัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อข่าว ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะ
เนื้อหาข่าว ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 100 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลืกได้แก่ บ. นำวิวัฒน์การช่าง (1992) จก. เป็นจำนนวนเงินทั้งสิ้น 430,000 บาท (สี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน)
รูปภาพ
Download ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
โพสต์เมื่อ 06 ก.ค. 2565