รายละเอียดข่าว

ประเภทข่าว จัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อข่าว ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการก่อสร้างอาคารห้องน้ำผู้พิการและผู้รับบริการทั่วไป จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เนื้อหาข่าว ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิริวัสสา คอนสรัคชั่น โดยเสนอราคาเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 488,000 บาท (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
รูปภาพ
Download ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
โพสต์เมื่อ 26 ส.ค. 2565