รายละเอียดข่าว

ประเภทข่าว กิจกรรม
หัวข้อข่าว ๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต
เนื้อหาข่าว ธ สถิตในดวงใจ ตราบนอรันดร์ ๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
รูปภาพ
Download
โพสต์เมื่อ 13 ต.ค. 2565