ผู้บริหาร
นพ.ปิยะวัตร คำอุไร
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล
เบอร์โทรศัพท์ 055741788
เมนู  ศคอส.รพ.ทุ่งโพธิ์ทะเล  สสจ.กพ.  MIS สสจ.กพ.  HDC สสจ.กพ.   ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
    ภาครัฐ
 PDPA พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  ข้อเสนอแนะ
รายละเอียดข่าว

ประเภทข่าว กิจกรรม
หัวข้อข่าว Big Cleaning Day ประจำปีงบประมาณ 2565
เนื้อหาข่าว โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล จัด Big Cleaning Day ประจำปีงบประมาณ 2565
รูปภาพ
Download
โพสต์เมื่อ 25 พ.ย. 2565