รายละเอียดข่าว

ประเภทข่าว กิจกรรม
หัวข้อข่าว โครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงานเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน (Healthy Workplace Happy For Life) โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล ปี 2566
เนื้อหาข่าว โครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงานเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน (Healthy Workplace Happy For Life) โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล ปี 2566
รูปภาพ
Download ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
โพสต์เมื่อ 10 เม.ย. 2566