รายละเอียดข่าว

ประเภทข่าว จัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อข่าว สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566
เนื้อหาข่าว เพื่อประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างให้ทราบโดยทั่วกัน
รูปภาพ
Download ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
โพสต์เมื่อ 02 มิ.ย. 2566