ผู้บริหาร
นพ.ปิยะวัตร คำอุไร
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล
เบอร์โทรศัพท์ 055741788
เมนู  ศคอส.รพ.ทุ่งโพธิ์ทะเล  สสจ.กพ.  MIS สสจ.กพ.  HDC สสจ.กพ.   ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
    ภาครัฐ
 PDPA พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  ข้อเสนอแนะ
รายละเอียดข่าว

ประเภทข่าว รายงานงบการเงินประจำเดือน
หัวข้อข่าว รายงานงบทดลองประจำเดือน ธ.ค.66 ปีงบประมาณ 2567
เนื้อหาข่าว รายงานงบทดลองประจำเดือน ธ.ค.66 ปีงบประมาณ 2567
รูปภาพ
Download ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
โพสต์เมื่อ 22 ม.ค. 2567