ติดต่อเรา


โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล
80 ม.15 ต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร: (055) 741788
Fax: (055) 741778
Email :: thungphotalae.kph11228@gmail.com