คู่มือ/เอกสารระบบ Risk
แผนผังแนวทางการรายงานความเสี่ยง โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล Download
คู่มือ สรพ ทีม Download
คู่มือความเสี่ยงฉบับจนท +ปก +เลขหน้า พร้อมพิมพ์ Download
เอกสาร/แบบฟอร์มงานบริหาร
MOIT6.1.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download
ใบแสดงความประสงค์บริจาค Download