รายละเอียดข่าว

ประเภทข่าว จัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อข่าว สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564
เนื้อหาข่าว เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564
รูปภาพ
Download ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
โพสต์เมื่อ 02 มิ.ย. 2564