รายละเอียดข่าว

ประเภทข่าว จัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อข่าว ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการติดตั้งประตูกระจกบานสวิงคู่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เนื้อหาข่าว ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการติดตั้งประตูกระจกบานสวิงคู่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ กรัจกเพชร
รูปภาพ
Download ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
โพสต์เมื่อ 15 ธ.ค. 2564