รายละเอียดข่าว

ประเภทข่าว กิจกรรม
หัวข้อข่าว โครงการซ้อมแผนอัคคีภัย โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล ปีงบประมาณ 2566
เนื้อหาข่าว โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย ซ้อมแผนอัคคีภัย โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล ปี 2566
รูปภาพ
Download ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
โพสต์เมื่อ 10 มี.ค. 2566